Otevíráme 17. 5.! Přečtěte si podmínky provozu

Aktualizováno: kvě 17

Tak jsme se konečně dočkali! Dámské fitness Fitimo vám bude znovu k dispozici od podnělí 17. 5 . 2021. Seznamte se s podmínkami dočasně upraveného provozu.

Desetero pro bezpečný provoz fitness


Pro zajištění vaší i naší bezpečnosti a splnění předepsaných podmínek, vás prosíme o dodržování následujících pravidel, které byly projednány s Ministerstvem zdravotnictví.

  1. Pro vstup do fitness je podmínkou platný negativní PCR test ne starší než 7 dní -nebo antigenní test ne starší než 72 hod. - nebo potvrzení o očkování -nebo potvrzení, že spadáte do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19.

  2. Šatny a sprchy nelze použít pro převlékání či sprchování. Jejich prostor je možné využít pouze pro uložení osobních věcí, přičemž je nutné v prostoru šatny setrvat co nejkratší možnou dobu. Ideálně k nám přijďte již převlečené do sportovního oblečení, u nás si jen odložte vrchní vrstvy oblečení a přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.

  3. Pokud zrovna necvičíte, je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem.

  4. Při vstupu do prostor fitness centra a po celkovém ukončení cvičení je povinná dezinfekce rukou, dále je třeba použít dezinfekci po každém použití stroje nebo cvičebního nářadí jedním klientem.

  5. Na strojích vždy používejte ručník.

  6. Po každé lekci budou všechny použité stroje či jiné pomůcky vydezinfikovány personálem a sál vyvětrán. Nezdržujte se proto v prostoru déle, než je délka lekce. Potřebujeme tento časový prostor k zajištění plynulého provozu. Nerespektováním tohoto pravidla byste zamezili vstupu další skupině.

  7. Při použití toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

  8. Jelikož kapacita fitness je v rámci současného provozu omezena, je nutná rezervace na všechny námi poskytované služby. Tu provedete jednoduše prostřednictvím webových stránek www.fitimo.cz nebo pomocí mobilní aplikace fitimo wix. Rezervovat si můžete najednou max. 2 termíny dopředu. Přihlásit se můžete i hodinu před konáním lekce. Upravovat nebo rušit rezervace ale nejpozději 12 hodin před začátkem objednané služby. V opačném případě bude účtován storno poplatek.

  9. Vedené lekce budou probíhat s maximální kapacitou 8 klientek + trenérka. Využije se tedy celá kapacita fitness, a proto není možné se objednat na jiné doplňkové služby ve stejný čas. Zatím jsou povoleny pouze stacionární druhy cvičení s minimálním odstupem 2 metrů bez střídání míst. Jakmile to bude možné, doplníme do rezervací i ty ostatní.

  10. Necítíte-li se zdravotně v pořádku, zůstaňte raději doma!

Děkujeme za spolupráci a vaši podporu. Věříme, že uvedená hygienická opatření společně zvládneme, a že se co nejdříve vrátíme k běžnému provozu.


#fitimopen


184 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše